UPU.my
- J.P.A.
- MUET
- STPM
- Perguruan
- Kemen. Pelajaran
- MatrikulasiPerhatian:
(1) Bandingkan yuran IPTS vs IPTA, perbezaannya adalah ketara. Cuba google: YURAN IPTA/IPTS yang anda ingin pohon.

(2) Ada IPT pinjaman tidak dapat sehingga semester kedua dan pinjaman tidak semestinya dapat. Pastikan anda bertanya kepada pegawai IPT tentang pinjaman boleh dapat/tidak dan bila boleh dapat.

Perhatian perlu diambil untuk dua perkara diatas jika kurang berkemampuan untuk mengelakkan pembelajaran separuh perjalanan. Terima kasih.


Ke-Laman
- Semakan Kemasukan ke institusi MARA

- Kolej Poly-Tech MARA

- Yayasan Pelajaran MARA (YPM)

- Majlis Amanah Rakyat [MARA]